Blauwbos (Mere)

Het Blauwbos te Mere maakt deel uit van het natuurgebied Den Dotter. In het zuiden wordt het begrensd door het gehucht Gotegem, in het noorden door de Broekstraat.

De ligging op de relatief steile valleiflanken van de Ter Erpenbeek zorgt voor gradiënten in vochtigheid en bodemsamenstelling. Deze variatie in groeiomstandigheden vertaalt zich in een bijzonder rijke flora. We vinden in het Blauwbos onder andere elzenbroeken, elzen-essenbos, bronbosjes met goudveil, dotterbloemgrasland, natte ruigtes met poelruit, houtkanten met aardbeiganzerik en heggenvogelmuur, grote zeggenvegetaties en rietland.

Wat de fauna betreft, is, naast het voorkomen van reeën en een aantal zeldzame zweefvlieg- en nachtvlindersoorten, ook het belang van het gebied voor slakken interessant te vermelden. De kleine clausilia (Clausilia rugosa) kon nog nergens anders in Vlaanderen met zekerheid worden vastgesteld.

(tekst: Robin Van Heghe)

Bekijk de waarnemingen uit het Blauwbos