Geschiedenis

Het hof dateert van rond de 18de eeuw waarbij ene Pieter de Meyer een nieuwe grote hofstede bouwde te Gotegem, een gesloten vierkantshoeve, op een perceel dat wellicht al van de vorige eeuw familie-eigendom was. Toen Pieter de Meyer boer was op het hof te Gotegem, woonde In de molen te Gotegem (toen Aaigem en Haaltert), naast het hof, zijn zus Elisabeth (° 1710) molenares  door haar huwelijk met molenaar Joannes Beauverlé.

Rond 1800 zou met Christaan de Meyer (°1741) , zoon van Pieter, de eigendom van hof te Gotegem en molen te Gotegem samenvallen. Op Christiaen (en ongehuwde broers)  (+ 1807) volgde Melchior de Meyer (°1807 – + 1884), op zijn beurt opgevolgd door zijn kinderen, waaronder Désiré de Meyer die in 1928 als 81-jarige in de hofstede  vermoord werd.

De eerste structuren zijn zichtbaar op de ferrariskaart (1771 -1778). Tevens ziet men in de “Atlas der buurtwegen – 1841” de huidige vorm (vierkantshoeve) duidelijk verschijnen.

Rond 1930 is het hof aangekocht door Moulart Ernest en zijn vrouw  Octavie (afkomstig uit Sint-Lievens-Esse). Er zijn indertijd herstellingen uitgevoerd alsook de bouw van een kapel als dank dat hun zoon, en latere bewoner, Dorsan Moulart levend en wel de tweede wereldoorlog heeft overleefd. Dorsan (†2010) heeft samen met zijn vrouw “Marieke” (†2006) het hof verder uitgebaat als landbouwbedrijf tot +/- het jaar 2000.

Na het stopzetten van de professionele landbouwactiviteit rond het jaar 2000 is er langzaam gestart met de renovatie van de hoeve die tot op de dag van vandaag nog steeds lopende is. Alle werken werden steeds in overleg uitgevoerd met de dienst Onroerend Erfgoed.

Sinds 2011 heeft de kleinzoon samen met zijn gezin de intrek genomen in het woonhuis. In 2016 zijn de werkzaamheden gestart aan de grote graanschuur welke sinds 2018 een herstemming heeft gekregen als tentoonstellingsruimte. Deze ruimte doet ook dienst als vergaderruimte voor verenigingen of bedrijven.